Jadwiga Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

Parafia Kokanin

Rok

Akt 11. Chmielnik

20.05.1861

Działo się w wsi Kokaninie dnia dwudziestego szóstego czerwca tysiąc osiemset sześćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Maxymilian Pstrokoński obywatel lat trzydzieści trzy mający w Gródcu zamieszkały, w obecności świadków Wojciecha Bogusławskiego obywatela dziadka nowo urodzonej, lat czteśćdziesiąt siedm mającego w  Chmielniku zamieszkałego, tudzież Stanisława Michalskiego. organisty w Kokaninie zamieszkałego lat dwadzieścia sześć mającego i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone dnia dwudziestego maja roku bieżącego o godzinie trzeciej z rana z jego małżonki Karoliny z Bogusławskich lat dwadzieścia mającej. Dziecięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu dzisiejszym, nadane zostało imię Jadwiga a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wymieniony Wojciech Bogusławski i Joanna z Przeuskich Załuskowska babka nowourodzonej. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez nas i świadków podpisany.