Józef Benedykt Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Cześnik inowłodzki (1774), dziedzic dóbr Kraszyn, Zwiasty i Górki - otrzymał połowę drogą spadku, resztę dokupił w 1773 r. od Zofi Zdzienickiej, odziedziczyl po ojcu dobra Kraszyn z przyległościami w woj. kaliskim w 1753 r., resztę dokupił  w 1773 r. od Zofii Zdzienickiej, opiekowal sie nim po śmierci ojca stryj Balcer

- Aleksander Włodarski

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1768

Kraszyn

Roku jak wyżej, dnia 29. kwietnia, ten sam jak  wyżej ochrzciłem urodzone 18 tego [miesiąca]  dziecko pracowitego Macieja i Marianny,  prawowitych małżonków, któremu nadałem imię  Jan Kanty, Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony  Józef Pstrokoński i Urodzona Zofia Duninowna.

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1770

Wierzchy

Roku, jak wyżej, dnia 25. lipca. Ten sam, jak wyżej  ochrzciłem urodzone 23. tego miesiąca dziecko  Szlachetnych Antoniego Niedzielskiego i Marianny,  prawowitych małżonków, któremu nadałem imię  Jakub. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony  Józef Pstrokoński i Wielmożna Krystyna  Gołembowska.

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1771

Pietrów.

Roku, jak wyżej, dnia zaś 23. września. Ja,  Krzysztof Zdzienicki, kapłan kościoła  wierzchowskiego, ochrzciłem urodzone 21. tego  miesiąca dziecko pracowitych Szymona Balcerka i  Anny, prawowitych małżonków, któremu nadałem  dwa imiona Marianna i Justyna. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzony Józef Pstrokoński i  Urodzona panna Zofia Duninówna.

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1772

Chodaki

Roku, jak wyżej, dnia zaś 5-go lutego. Ten sam,  jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 1-go tego  miesiąca, dziecko Urodzonych Macieja  Krąkowskiego i Heleny, prawowitych małżonków,  któremu nadałem  dwa imiona Ignacy i Walenty.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef  Pstrokoński ze swoją małżonką Wiktorią.

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1772

Chodaki.

Roku, jak wyżej, dnia zaś 9-go marca. Ten sam,  jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 2-go tego  miesiąca, dziecko Urodzonych Józefa Szołoskiego  i Marianny, prawowitych małżonków, któremu  nadałem imię Kazimierz.. Rodzicami chrzestnymi  byli Urodzony Józef Pstrokoński ze swoją  małżonką Wiktorią.

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1772

Kraszyn.

Roku 1772, dnia zaś 31. października. Ten sam, jak wyżej, ochrzciem urodzone dnia 28. tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych Antoniego Niedzielskiego i Marianny, prawowitych małzonków, któremu danałem imiona Szymon i .... Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Józef Pstrokoński ze swoją małżonką Wiktorią.

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1773

Iwonie.

Roku, jak wyżej, dnia zaś 10 października. Ten  sam, jak wyżej, ochrzciłem urodzone dnia 3-go  tego samego miesiąca, dziecko Urodzonych  Mikołaja i Konstancji Kosteckich, prawowitych  małżonków, któremu nadałem imię Franciszek.  Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Józef  Pstrokoński z Wielmożną Krystyną Gołembowską  skarbnikową sieradzką.

 

Parafia Wierzchy

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1760-1776

Rok 1776

Roku Pańskiego 1776-go.

... styczeń. Poprzedziwszy trzema zapowiedziami  w kolejnych dniach niedziel wobec  zgromadzonego ludu o Boga, jednak w kościele  kolegiaty uniejowskiej, gdy w parafii spicimirskiej  nie znajdując żadnych przeszkód, ja Maciej  Rudnicki kanonik tej kolegiaty, z uprawnienia  Przewielebnego Tomasza Tar...go seniora  mansjonarza kolegiaty uniejowskiej, obecnie  kapłana kościoła spicimierskiego parafii  wierzchowskiej, a także za zgodą Znakomitego  kapłana tego kościoła miejscowego, aby włączyć  do ksiąg metrycznych ..., zapytałem Urodzonego  Pana Rafała Krzemieniewskiego parafianina  uniejowskiego i Urodzoną Panią Teresę z  Morawskich Gliszczyńską parafiankę spicimirską,  a mając ich wzajemną zgodę przez uroczyste słowa  przysięgi, połączyłem i potwierdziłem ich  małżeństwo [w obecności] świadków  Wielmożnego Józefa Pstrokońskiego podczaszego  łęczyckiego, [Wawrzyńca] Wolskiego i innych  wiarygodnych obecnych przy spisywaniu aktu.

 

Parafia Zadzim

Akta małżeństw, zgonów 1776-1828

Zwiasty

RP 1779

Dnia 1 września. Ja ten sam jak wyżej, błogosławiłem małżeństwo,  przestrzegając wszystkich praw i nie znajdując żadnych przeszkód  kanonicznych, między Urodzonym Tymoteuszem Kołdowskim a Franciszką  Kopowską.

Świadkami byli Wielmożny Józef Pstrokoński cześnik i jego żona  Wiktoria, Urodzony Józef Dunin z Hadal?

 

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Zduńska  Wola] 1767-1792

http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata? id=45210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

Rok 1780

Dwór zduńskowolski.

Roku jak wyżej, dnia 15 maja, nad dzieckiem  imieniem Stefan Wielmożnych rodziców Feliksa i  Julianny Złotnickich łowczych szadkowskich, przez  Jana Siemieńskiego obecnie zarządcy, odbyła się  ceremonia chrztu. Honorowo asystowali Wielmożny  Paweł Komorowski łowczy latyczowski? z  Wielmożnym Radolińskim skarbnikiem? kaliskim,  także Wielmożnym Józefem Pstrokońskim  cześnikiem z Wielmożnym Komorowskim.

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

Grodzkie i ziemskie > Gniezno > Część 1

15297 (Nr. 108) 1781

Józef Poraj z Bużenina Pstrokoński cześnik inowłodzki, s. ol. Andrzeja z Franciszki Zdzenickiej, bratanek rodzony ks. Baltazara P. kanonika metropol. gn., dziedzic dd. Kraszyn i Zawiasty w p. szadkowskim, wedle dyspozycji stryja dzielącego swą substancję dziedziczną daje pewne zobow. bratu swemu stryjeczno rodzonemu a tego stryja bratankowi Feliksowi P. synowi Franciszka z Gostyńskiej małoletniemu (f. 154v)

 

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Zduńska  Wola] 1767-1792

http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata? id=45210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

Rok 1785

Zduńska Wola.

Ja ojciec Roch jak wyżej, dnia 18 maja dopełniłem  ceremonię nad dzieckiem imieniem Feliks  Wielmożnych Andrzeja i Katarzyny Masłowskich  podstolich owruckich, prawowitych małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Pan Józef Pstrokoński  podczaszy dobrzy? i Wielmożna Pani Aniela  Dobkowa miecznikowa sieradzka, a także Wielmozny  Pan Zygmunt Dobek miecznik sieradzki i Wielmożna  Wiktoria Pstrokońska, także Wielmożny Wojciech  Pstrokoński z Wielmożną panną Agnieszką  Jabłkowską.

 

Akta Urzędnika Stanu Cywilnego parafii Zduńska  Wola 1767-1792

http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/docmetadata? id=45210&from=&dirids=1&ver_id=&lp=4&QI=

Rok 1789

Swiędzieniewice.

Dnia 12. czerwca. Ja Jan Jankowski proboszcz tego  kościoła, ochrzciłem dziecko dwoma imionami  Onufry Antoni, Wielmożnych Andrzeja  Gorczyckiego burgrabiego grodzkiego sieradzkiego i  Katarzyny z Madalińskich, prawowitych małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław  Kajetan z Godziąty Gozdawa Stawiski sędzia ziemski  sieradzki z Wielmożną Julianną z Walewskich  Suchecką starościną szadkowską. Asystenci  Wielmożny Józef Poraj z Burzenina Pstrokoński  podczaszy inowłodzki z Wielmożną panną Różą  Stawiską sędzianką ziemską sieradzką.

 

REGESTR DIECEZJÓW Franciszka Czaykowskiego czyli WŁAŚCICIELE ZIEMSCY W KORONIE 1783-1784

Parafia Wierzchy, pow. Szadek:

Chodaki - Dunin i Krąkowscy

Kraszyn - Pstrokoński

Parafia Niewiesz, pow. Szadek:

Biernacice - Skotniccy

 

Parafia Zadzim

Akta małżeństw, zgonów 1776-1828

Rok 1786

Zadzim

Roku tego samego, dnia 17 lutego przestrzegając wszystkich praw i nie  znajdując żadnych przeszkód kanonicznych, M.U.P. Władysław Porawski z  Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów (bernardyni), kapelan Zygr? w  obecności miejscowego lektora błogosławił małżeństwo miedzy Urodzonym  Józefem Kuczkowskim a Franciszką Dworzańską.

Świadkami byli Wielmożny Józef Pstrokoński z Wielmożną Wiktorią z  Gorzkowskich swoją żoną z dworu.

 

Testament oryginalny X Balcera z 1793 r.

z testamentu; siostrzenicom czterem Święcickim, z lini Wojciecha stryja mojego, Józefowi i synowi jego Wawrzyńcowi w służbie wojskowej zostaiącemu, pani Zielonackiej, panu Kantemu to iest bratu i siostrze pana Ksawerego linia Jędrzeja i druga Franciszka rodzonych moich. Synowiec rodzony Józef dz.Kraszyna z łóżka  nieuleczalnej choroby swoiei nie powstaje.

Franciszek Ksawery synowiec odstryjeczny przenosi się daleko dlatego exekutorem testamentu zostaie Kazimierz Łubieński (Pstrokoński 1838 k.179)