Juliusz Cyryl Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Parafia Dobrzec

Akta urodzeń 1747-1827

Rok 1806

Akt 20. Rypinek

18 maja. Ja Jan itd: dopełniłem ceremonii chrztu nad dzieckiem synem

Urodzonych P-stwa Wojciecha i Anny z Walczewskich Pstrokońskich

prawowitego małżeństwa. Nadałem mu imiona Julisz Cyryl i Jan Nepomucen.

Rodzicami chrzestnymi byli Znakomity Pan Jan Gorczyczewski opat świecki

sulejowski, archidiakon kaliski, kierowni szkoły kaliskiej, prepozyt Sokolnik i

Urodzona Pani Wiktoria Pstrokońska babka dziecka. Ceremonia ta dopełniła

się w kościele filialnym w Rypinku. Dziecko uprzednio ochrzczono z wody

z powodu niebezpieczeństwa utraty życia w domu przez kapłana ojca

Euzebiusza Sieradzkiego wikarego konwentu kaliskiego reformatów 19 marca 1806 r.