Kazimierz Tomasz Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Noworosyjsku

 

Parafia Rząśnia

Akta urodzeń 1860-1868

Rok 1866

Nr. 42

Broszęcin

Działo się w wsi Rząśni dnia szóstego lutego osmset sześćdziesiątego szóstego roku, o godzinie dwunastej w południe. Stawił się Maxymilian Franciszek Pstrokoński posesor dóbr Broszęcina lat trzydzieści ośm liczący, w obecności Kazimierza Frejmana posesora dóbr Złoczewa lat czterdzieści dwa i Franciszka Dębskiego dziedzica dóbr Bętkowa lat czterdzieści pięć liczących i okazał nam dziecię płci męskiej urodzone w Broszęcinie dnia dwudziestego dziewiątego grudnia roku zeszłego, o godzinie trzeciej po południu, - z jego małżonki Karoliny z Bogusławskich lat dwadzieścia siedm mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie Świętym w dniu dzisiejszym odbytym nadane zostały imiona Kazimierz Tomasz a rodzicami jego chrzestnemi byli Kazimierz Frejman z małżonką swoją Bronisławą Frejman. Akt ten stawającemu i świadkom przeczytany, przez Nas ojca dziecięcia i Obydwóch świadków podpisany został. -

Xsiądz Roch Nieszporski prob. Rząsni

Maxymilian Pstrokoński

K. Frajman

Franciszek Dębski