Maksymilian Franciszek Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Obywatel ziemi kaliskiej na dobrach w Cekowie - Aleksander Włodarski

 

1861 - w Gródcu zamieszkały, 1871 - szlachcic z Rząśni

 

Parafia św. Mikołaja Kalisz

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1853-1860

Rok 1858, sygn. 20

Akt 26. Chmielnik

16.06.1858

Działo się w mieście Kaliszu dnia szesnastego czerwca tysiąc ośmset pięćdziesiątego ósmego roku o godzinie dziewiątej rano. Wiadomo czynimy iż w obecności świadków Teobalda Rokosowskiego utrzymującego pocztę w Cekowie, tamże zamieszkałego, lat trzydzieści sześć i Gracyana Łączkowskiego dzierżawcy dóbr Szadku w tychże dobrach zamieszkałego lat trzydzieści trzy mających - na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Maksymilianem Franciszkiem dwóch imion Pstrokońskim młodzianem obywatelem ziemskim lat trzydzieści jeden mającym urodzonym w Tursku Wielkiem Xsięstwie Poznańskim synem urodzonego Ignacego i Zuzanny z Połczyńskich małżonków Pstrokońskich już nieżyjących - zamieszkałym we wsi Marszewo Wielkiem Xięstwie Poznańskim, a Karoliną Bogusławską panną lat dwadzieścia jeden mającą urodzoną w Pawłówku parafii Kokanin córką urodzonego Wojciecha i Michaliny z Przełuskich małżonków Bogusławskich przy rodzicach na Chmielniku zostającą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w kościele parafialnym Czerminie Wielkim Xsięstwie Poznańskim w dniach dwudziestym trzecim - trzydziestym maja i piątym czerwca roku bieżącego - w kościele parafii świętego Mikołaja w Kaliszu w dniach trzydziestym maja szóstym i trzynastym czerwca roku bieżącego - Tamowanie małżeństwa nie zaszło - Małżonkowie nowi oświadczyli iż żadnej umowy przedślubnej nie zawarli - pozwolenie rodziców nowozaślubionej nastąpiło - Nadmienia się iż małżeństwo to w obecności zastępcy miejscowego proboszcza błogosławił ksiądz Józef Herbich, kanonik honorowy kaliski - prefekt Szkoły Realnej w Kaliszu - i proboszcz parafii Tykadłów - Akt ten stawającym i świadkom przeczytany, przez nas stawających i świadków podpisany został. -