Rozalia Mlicka

 

herbu Dołęga

 

Feliks dz.d. Rożniatowa i kol. Dąbrowa w lutomierskim kupione w

                                    1798 r. za 105 tys.zł.,† a.1826.  & a.1808,  Rozalia Mlecka z

                                     Rożniatowa, c. Kajetana kasztelana sierpeckiego i

                                     Wiktorii z Kiełczewskich, posag 45 tys.zł. (Dębski 1826 k.90)

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

Metrykalia > Katolickie > Część 7

49342 (Wielkie Strzelce)

1805.9/XII. (W. S.) Konstanty, s. G. Xaw. i Wiktorji Koszutckich pos. W. S. -- G. Konstanty K. dz-c Smogorzewa i W. S. z przyl. i G. Rozalja z Mleckich Pstrokońska dz-ka Rożniatowa

 

Parafia Wielenin

Akta urodzeń 1803-1836

Rok 1808

Rożniatów.

Dnia 25. stycznia. Ja ten sam jak wyżej kapłan tego  kościoła wieleńskiego, ochrzciłem imieniem Paweł,  urodzonego 23. tego miesiąca syna Urodzonych  rodziców Józefa Borzęckiego syna Urodzonych  Kacpra i Marianny z Lewandoskich Borzęckich i  Jadwigi z Kulikoskich prawowitych małżonków z  Rożniatowa. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony  Jan Szczucki z Czepowa Górnego i Urodzona  Rozalia Pstrokońska z Rożniatowa.

 

Metrykalia > Katolickie > Część 8

51917 (Ludomy)

1835.11/XI. Leon Pstrokoński mł., z par. kazimier., s. +-go Feliksa i Mlickiej, l. 32 x Teresa z Skarzyńskich Lipska rozw. (dekr. konsyst. gn. 25/IX), l. 36. -- G. Józef Grabowski dz-c Łukowa G. Franc. Koszutski, dz-c Ryczywołu

 

1826

w Rożniatowie spis po Feliksie P, wdowa Rozalia z Mleckich (brat jej Antoni M.) dzieci: Leon, Florentyna, Antoni, Franciszek, Ignacy-z Osowca w poznańskim.

Dobra Rożniatów z kol.Dąbrowa kupione w 1798 r. za 105 tys.zł, a długi wartość majątku przewyższyły (Dębski 1826 k.90)

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1828

Akta urodzeń

Akt 33. Ostrów

18.05.1828

Franciszka Joanna Nepomucena Pstrokońska ur. 04.05.1828 w Ostrowie

Ojciec: Wielmożny Wincenty Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże zamieszkały, rok  40 kończący

Matka: Wielmożna Petronella z Gojskich, lat 30

Chrzestni:

Wielmożna Rozalia z Mlickich Pstrokońska ze swym synem Franciszkiem Pstrokońskim z  Rożniatowa

 

1828

Rozalia z Mlickich P., jej syn Franciszek, sukcesja po dziadzie i babie Józefie Teodorze i Wiktori z Giżyckich Kiełczewskich (Główczyński-Kalisz 1832)

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Jeziorsko (pow. turecki) 1808-1874

Akta urodzeń, małżeństw, zejścia 1831

Akta urodzeń

Akt 64. Ostrów

26.12.1831

Marianna Teofila Rozalia Pstrokońska ur. 06.12.1831 w Ostrowie

Ojciec: Wielmożny Wincenty Poraj Pstrokoński, dziedzic dóbr Ostrowa, tamże  zamieszkały, lat 43

Matka: W. Petronela z Gojskich, lat 34

Chrzestni:

Ks. Franciszek Ksawery Strzeliński, proboszcz jeziorski i W. Rozalia z Mlickich  Pstrokońska, ciotka dziecięcia

 

1833

spadkobiercy Feliksa P z Rożniatowa, wd.Rozalia z Mleckich , Antoni, Franciszek, Ignacy, Leon, Florentyna żona Jozefa Gałczyńskiego.

Rożniatów wieś i folwark, pólrolników 3, zagrodników 6, wiatrak, kolonia Holendry Dabrowa 7 hub-7 osadników. (Janczewski 1833 k.696-700)

 

Parafia Dzierzbin

Księga urodzonych, małżeństw i zgonów 1834

Akta urodzonych 1834

Akt 80. Wieś Bogusławice

Działo się w wsi Dzierzbinie dnia czternastego grudnia tysiąc ośmset trzydziestego czwartego roku o godzinie jedenastej przed południem. Stawił się Józef Gałczyński katolik dziedzic  wsi Bogusławice, tamże w domu pod numerem pierwszym zamieszkały, lat trzydzieści jeden liczący, w obecności Jana Chryzostoma Chyczewskiego katolika dziedzica wsi Nakwasina,  tamże w domu pierwszym zamieszkałego, lat siedmdziesiąt, tudzież Napoleona Rembowskiego katolika, possessora wsi Dziembin, tu w domu pod numerem pierwszym  zamieszkałego, lat dwadzieścia ośm mających i okazał nam dziecię płci żeńskiej urodzone w wsi Bogusławicach w domu pod numerem pierwszym dnia czwartego grudnia roku  bieżącego, o godzinie czwartej z rana z jego małżonki Florentyny z Pstrokońskich katoliczki, lat dwadzieścia jeden mającej; dzięcięciu temu na chrzcie świętym odbytym w dniu  dzisiejszym nadane zostało imię Walerya, a rodzicami jego chrzestnemi byli wyżej wspomniony Jan Chryzostom Chyczewski, i Rozalia Pstrokońska katoliczka. Akt ten stawającemu i  świadkom przeczytany, stawający, i świadkowie wyżej wyrażeni wraz z nami akt niniejszy podpisali. -

X. Wojciech Czosnkiewicz proboszcz dzierzbiński

 

Parafia Dzierzbin

Księga urodzonych, ślubów i zgonów 1837

Akta urodzonych 1837

Akt 7. Wieś Dzierzbin

21.02.1837

Chrzestni:

Józef Gałczyński i Rozalia Pstrokońska

 

1839

Rozalia z Mlickich wdowa po Feliksie z Rożniatowa

sukcesorzy: Florentyna z P. żona Józefa Gałczyńskiego z Bogusławic w konińskim, Antoni, Franciszek, Ignacy, Leon Pstrokońscy (Janczewski 1839 a.103)

opis Rożniatowa zajętego za długi i koloni Dąbrowa. (Janczewski 1839 k.450v-55)