Stanisław Kwiryn Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Artysta malarz, zamieszkiwal w swych dobrach w Bretanii

 

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej  św. Józefa Kalisz

Sygn. 53/3646/0/-/47

Duplikat urodzonych, małżeństw i zmarłych 1871

82 Kalisz

Działo sie w mieście Kalisz dwudziestego  dziewiątego kwietnia (trzynastego maja) tysiąc  osiemset siedemdziesiątego pierwszego roku o  godzinie czwartej po południu. Stawił się Wojciech  Bogusławski dziad nowonarodzonego, szlachcic z  Chmielnika siedemdziesiąt osiem lat mający, w  obecności Edwarda Milewskiego regenta  Kancelarii Ziemskiej  lat pięćdziesiąt i Wincentego  Swinarskiego szlachcica lat czterdzieści sześć  mających, obydwóch z Kalisza i okazał nam  dziecię płci męskiej, oświadczając, że urodziło sie  ono w Kaliszu osiemnastego (trzydziestego) marca  tego roku o godzinie szóstej rano, oświadczając że  [on jest synem] Maksymiliana Pstrokońskiego  szlachcica z Rząśni? lat czterdzieści trzy  mająceego, nieobecnego przy sporządzeniu tego  aktu z powodu nieobecności spowodowanych  okolicznościam domowymi i jego prawowitej  małżonki Karoliny z domu Bogusławskiej lat  trzydzieści trzy mającej. Dziecięciu temu na  Chrzcie Świętym odbytym dziś nadano imiona  Stanisław Kwiryn a jego rodzicami chrzestnymi  byli wyżej wspomniany Edward Milewski i Zofia  Swinarska. Akt ten spóźniony z przyczyn ważnych  spraw rodzinnych został oświadczającemu i  świadkom przeczytany i przez nas i matkę  podpisany.

Ks. A.Kobusiewicz

Wojciech Bogusławski

Karolina Pstrokońska

Edward Milewski

nieczyt.