Stefan Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Parafia Uników

Rok 1863

9. Uników

Pstrokoński Stefan

Działo się we wsi Unikowie dnia dwudziestego szóstego stycznia tysiąc osmset sześdziesiątego trzeciego roku o godzinie pierwszej z południa. Stawił się Maksymilian Pstrokoński administrator dóbr Umików tu w Umikowie zamieszkały lat trzydzieści pięć mający w obecności Franciszka Wojciechowskiego ekonoma lat czterdzieści dwa i Pawła Maciejeskiego organisty lat czterdzieści jeden mających obydwóch z Unikowa i okazał Nam dziecię płci męskiej urodzone tu w Unikowie dnia szesnastego bieżącego miesiąca i roku o godzinie siódmej wieczorem, z jego małżonki Karoliny z Bogusławskich lat dwadzieścia pięć mającej. Dziecięciu temu na Chrzcie św. dziś odbytym nadane zostało imię Stefan, rodzicami jego chrzestnymi byli Wincenty Baranowicz i Michalina Bogusławska. Akt ten stawającem i świadkom przeczytany przez Nas i obydwóch świadków podpisany został. Ksiądz Władysław Kominowski utrzymujący akta stanu cywilnego parafi Uników

Podpisy:

Maksymilian Pstrokoński ojciec dziecka

Paweł Maciejewski

Franciszek Wojciechowski

 

Parafia Uników

Akta zgonów 1863

Rok 1863, zmarł Stefan Pstrokoński, syn Maksymiliana i Karoliny