Joanna Zofia Bazan

 

Bezan Hieronim, rotmistrz chorągwi lekkiej pułkownika Popławskiego 1730 r. (I.Kal.167 s.486). Był w r. 1753 wraz z synem Józefem posesorem dóbr królewskich Ceków (Rel. Kal.152/153 s.694). Potem za konsensem królewskim ustąpił Cekowa innemu synowi, Janowi, z warunkiem, by nie pretendował do tych dóbr, które miala w dożywociu żona Hieronima, Agnieszka z Chlebowskich, a więc do Kłoniszewa i Zaborowa w pow. szadkowskim. Hieronim nie żył już 1765 r., kiedy to syn Jan, rotmistrz, chciał objąć powyższe dobra, spłacając Tymienieckiego. Jego siostry a córki Hieronima: Joanna, wtedy już nie żyjąca, żona Stanisława z Bużenina Pstrokońskiego, i Aleksandra, w r. 1765 żona Jana Kantego Passenty Kiedrowskiego (Rel. Kal.185/186 s.1066). Kiedrowski umarł 1784 r., a ona go przeżyła.

        -  Dworzaczek

 

Parafia Zadzim

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1714-1755

Rok 1726

Ralewice

Dnia 21. kwietnia ochrzciłem imionami Joanna,  Zofia, córkę Urodzonych Jana Hieronima Bazana i  Urodzonej Joanny Chlebowskiej z domu,  prawowitych małżonków. Rodzicami chrzestnymi  byli Urodzony Stanisław Chlebowski ojciec  Urodzonej Bazanowej z Urodzoną Krystyną  Tyminiecką obecnie posesorką dóbr Zalesie.