Józef Antoni Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Parafia Brzeźnio

Akta urodzeń 1703-1729

Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3

Rok 1713

Dwór pyszkowski.

8 kwietnia. Ten sam, ochrzciłem imionami Józef  Antoni, syna Wielmożnego Pana Wojciecha  Pstrokońskiego i Marianny jego żony. Rodzice  chrzestni Jaśnie Wielmożny Pan Wojciech  Pstrokoński stolnik sieradzki i Wielmożna  Katarzyna Zapolska.

 

Parafia Rozprza

Akta małżeństw 1732-1799

Rok Pański 1767

Styczeń

Dnia 24 stycznia. Ja Roch Kukulski wikary rozprzański, poprzedziwszy trzema  zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel wobec zgromadzonego ludu i Boga,  błogosławiłem zgodnie ze zwyczajem związek małżeński między Urodzonymi  Państwem Józefem Wilkoszowskim a Marianną Trzebiatowską z Giesek. Świadkami  byli Wielmożny i Urodzony Józef Pstrokoński, Wielmożny Marcin Wężyk i inni.

 

Testament oryginalny X Balcera z 1793 r.

z testamentu; siostrzenicom czterem Święcickim, z linii Wojciecha stryja mojego, Józefowi i synowi jego Wawrzyńcowi w służbie wojskowej zostaiącemu,

pani Zielonackiej, panu Kantemu to iest bratu i siostrze pana Ksawerego linia Jędrzeja i druga Franciszka rodzonych moich. Synowiec rodzony Józef dz.Kraszyna z łóżka  nieuleczalnej choroby swoiei nie powstaje.

Franciszek Ksawery synowiec odstryjeczny przenosi się daleko dlatego exekutorem testamentu zostaie Kazimierz Łubieński (Pstrokoński 1838 k.179)