Józef Franciszek Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Wylegitymowany w Królestwie w 1843 r.

 

Parafia Irządze, Ksiega urodzeń

17.IV.1794

Bodzejowice

Ochrzczony Wojciech, rodzice: prac.Franciszek Urbański i Zofia; chrzestni: Urodzony Józef Pstrokoński i Urodzona Magdalena Otfinowska wszyscy z Bodzejowic

 

Bodzejowice, wieś w parafii Irządze, ur. Nepomucena Emilia Pstrokońska 13.V.1818, posesorem części dóbr był zamieszkały tam Józef Pstrokoński 1818-1823

 

Kluczyce, wieś w pow. włoszczowskim, 1825 zam. Józef Pstrokoński dzierżawca wsi, szlachcic.

 

Lelów, wieś w pow. częstochowskim, 1828 zam. Józef Poraj Pstrokoński.

 

Parafia Chabielice

Rok 1842

Osiny

5. Działo się w wsi Chabielicach dnia dziesiątego marca, tysiąc osmset czyerdziestego drugiego roku, o godzinie ósmej z rana. -

Stawili się Jędrzej Tokarski lat pięćdziesiąt cztery i Paweł ? lat czterdzieści pięć liczący oba włościanie z wsi Osin i oświadczyli nam, iż dnia szóstego bieżącego miesiąca o godzinie dziesiątej wieczór w Osinach umarł Józef Pstrokoński na komornem będący, lat sześćdziesiąt trzy mający, syn Macieja i Józefy Pstrokońskich, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Rozalię z Drożdżyńskich z dziesięcioro dziećmi. Po przekonananiu naszem o zejściu Józefa Pstrokońskiego, akt ten stawającym przeczytany, gdy z nich żaden pisać nie umie przez nas tylko samych podpisany został.