Maciej Aleksander Pstrokoński

 

herbu Poraj

Parafia Przedbórz

akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1822

Rok 1822

25. Roku tysiąc ośmset dwudziestego drugiego dnia trzeciego lipca przed nami proboszczem i urzędnikiem cywilnym parafii Przedborz stawił się Urodzony Maciej Aleksander Pstrokoński młodzian w Borowej do parafii Przedborz należącej zamieszkały dzierżawca syn Urodzonych Macieja i Józefy Pstrokońskich małżonków już nieżyjących lat dowodzący metryką z ksiąg kościoła żurawskiego wyjetą i złożoną pięćdziesiąt. Stawiła się także Urodzona Katarzyna Jackowska panna w Górach Mokrych do parafii Przedborz należących zamieszkała córka Urodzonych Macieja i Marianny Jackowskich małżonków już nieżyjących, dowodząca lat metryką z ksiąg kościoła Gorzkowice wyjętą i złożoną trzydzieści sześć. - Strony stawające żądają ażebysmy przystapili do obchodu ułożonego miedzy niemi małżeństwa którego zapowiedzi wyszły przed głównemi drzwiami naszego Domu Gminnego to jest pierwsza dnia dziewiatego a druga dnia szesnastego miesiąca czerwca roku tego. Gdy żadne tamowanie przeciw rzeczonemu małżeństwu nie zaszło my przejrzawszy wszystkie papiery z których okazuje się iż formalności jakich prawo wymaga zachowane zostały; Przychylając się do namienionego żądania po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżej wyrażonych papierów jako też działu szóstego kodeksu cywilnego w tytule o małżeństwie zapytaliśmy sie przyszłego małżonka i przyszłej małżonki czyli chcą pobrać się z sobą na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało iż taka jest ich wola, oświadczamy w i imieniu prawa iż Urodzony Maciej Aleksander Pstrokoński i Urodzona Katarzyna Jackowska są połączeni z sobą węzłem małżeństwa. Czego spisaliśmy akt w przytomności Urodzonych Jana Gniewosza lat pięćdziesiąt pięć i Ignacego Chojnackiego lat czterdzieści dwa liczących z strony oblubieńca - niemniej Urodzonych Józefa Solnickiego lat trzydzieści pięć i Jana Zuchalskiego lat czterdzieści trzy liczących z strony oblubienicy świadków wszystkich w parafii Przedborz zamieszkałych. Poczym akt stawającym przeczytany i przez nas jako też stawających pisać umiejących podpisany.