Maciej Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Dziedzic na  Żarkach [Borowiecko], Gościminie [Gościnnej], Kobyłczycach (pow. częstochowski) i in., podczaszy bracławski 1767

 

Parafia Rozprza

Akta urodzeń 1729-1768

Grudzień 1753

Małe Świerczyńsko

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem trzema imionami Damazy Aleksander i Jan, syna  Urodzonych Mikołaja i Katarzyny Święcickich, prawowitych małżonków.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pstrokoński z Gościnnej dziedzic i  Marianna Radwanowa dziedziczka z Wilkoszowic.

 

Parafia Rozprza

Akta urodzeń 1729-1768

Październik 1759

18 Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem dwoma imionami Ambroży Mikołaj, syna  Urodzonych Marcina i Marianny Radwanów, prawowitych małżonków z  Wilkoszowic. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Maciej Pstrokoński z  Gościnnej i Urodzona Franciszka Święcicka z Wilkoszowic.

 

Parafia Rozprza

Akta urodzeń 1729-1768

8 maj 1760

Tego samego dnia ochrzciłem Stanisława, syna Antoniego i Marianny  Konasawskich?, prawowitych małżonków ze Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi  byli Urodzony Maciej Pstrokoński z Gościnnej i Urodzona Franciszka ze  Świerczyńska.

 

Parafia Mierzyn

Akta małżeństw, zgonów 1753-1788

Roku Pańskiego 1760. Ja Mateusz Pągowski kapłan mierzyński błogosławiłem związek małżeński między Urodzonym Wawrzyńcem Uczkowskim a Urodzoną Rozalią Pągowską, poprzedziwszy trzema zapowiedziami w dniach niedziel i nie znajdując żadnych przeszkód. Obecnymi świadkami byli Wielmożny Maciej Święcicki miecznik sieradzki, Wielmożny Maciej Pstrokoński, Wielmożny Stanisław Psarski stolnik bracławski, Wielmożny i Urodzony Aleksander Latalski, Urodzony Józef Raciborski i inni.

 

Parafia Rozprza

Akta urodzeń 1729-1768

2 listopad 1760

2 ochrzciłem Katarzynę, córkę Urodzonych Józefa i Elżbiety Chybowskich,  prawowitych małżonków z Małego Świerczyńska. Rodzicami chrzestnymi byli  Urodzony Maciej Pstrokoński i Urodzona Katarzyna Sojecka ze Świerczyńska.

 

Parafia Rozprza

Akta urodzeń 1729-1768

Roku 1762, dnia 2 stycznia ochrzciłem Baltazara, syna Krzysztofa i Magdaleny ?,  prawowitych małżonków z Gościnnej. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony  Maciej Pstrokoński z Gościnnej i Urodzona Teresa Święcicka z Wilkoszowic.

 

Parafia Mierzyn

Akta małżeństw, zgonów 1753-1788

Rok 1764

Roku jak wyżej, dnia 6  lutego. Przewielebny Gilbert (Gwalbert) Puziński kapłan rozpierski błogosławił  związek małżeński między Urodzonymi Kazimierzem Srockim a Urodzoną Katarzyną Trepczanką,  poprzedziwszy trzema zapowiedziami i nie znajdując żadnych przeszkód. Obecnymi świadkami byli  Wielmożny Pan Maciej Święcicki miecznik sieradzki, Wielmożny Maciej Pstrokoński, Urodzony  Franciszek Trepka, Wielmożny Franciszek Zaręba szambelan sieradzki i inni.

 

Parafia Rozprza

Akta małżeństw 1732-1799

Rok 1767

Dnia 30 lutego. Znakomity, Przewielebny proboszcz Maciej Pągowski prepozyt  swojego kościoła w Mierzynie, za zgodą Znakomitego, Przewielebnego Gilberta  Puzińskiego prepozyta rozprzańskiego, błogosławił związek małżeński między  Wielmożnym Panem Maciejem Pstrokońskim podczaszym bracławskim a Wielmożną  Panią Józefą Święcicką ze Straszowa stolnikową kijowską. Poprzedziwszy trzema  zapowiedziami ogłoszonymi w dniach niedziel w kościele rozprzańskim wobec  zgromadzonego ludu i Boga. Świadkami byli Wielmożny Pan Maciej Święcicki, Ludwik  Ignatowski, Marcin Radwan i inni.

 

Parafia Mierzyn

Akta małżeństw, zgonów 1753-1788

Straszów

Roku Pańskiego 1767-go, 11-go marca. Ja Maciej Pągowski kapłan mierzyński, wicedziekan tuszyński  błogosławiłem związek małżeński w obliczu kościoła, poprzedziwszy  trzema zapowiedziami, między  Urodzonymi Maciejem Pstrokońskim poczaszym kijowskim a Józefą Święcicką z Krępy i Święcic  stolnikową bracławską nie znajdujac żadnych przeszkód. Obecnymi świadkami byli Przewielebny  Czcigodny Gilbert Puziński prepozyt rozprzeński, świadkiem małżeństwa był Wielmożny Pan Maciej  Święcicki miecznik województwa sieradzkiego i Wielmożny Radwan Zebrzydowski podczaszy r? i  Wielmożny Jan Bąkowski podczaszy halicki, Wielmożny Józef Maszkowski ?, Wielmożny Stanisław  Psarski podczaszy bracławski i inii.

 

http://www.genealogia.okiem.pl/wl_kr_1790_n.htm

Lista rodzin szlacheckich

województwa krakowskiego 1791

Na podstawie

Spisu ludności 1790-92 (IT 180-191)

oprac. Tomasz Pasteczka

głowa rodziny - Maciej Pstrokoński, rok ur.1729, Bodziejowice/Irządze/187