Stanisław Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

dziedzic Golkowa par. Kalinowa

 

Parafia Rozprza

Akta urodzeń 1729-1768

Czerwiec 1744

Dnia 21 tego. Ja, Paweł Gadziński zarządca miejscowy, ochrzciłem imieniem  Julianna, córkę Szlachetnego Michała Łuszkowskiego? i Jadwigi, prawowitych  małżonków z Cegielni. Rodzicami chrzestnymi byli Urodzona Wiktoria Saganowska  i Urodzony Stanisław Pstrokoński.

 

Parafia Chlewo, dek. Błaszki

Akta urodzin, małżeństw 1746-1777

Rok 1747

Naczesławice

5 lutego. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma  zapowiedziami w obecności świadków  Urodzonego Stanisława Pstrokońskiego i  Urodzonego Franciszka Żelisławskiego,  błogosławiłem małżeństwo Urodzonego Franciszka  Wilxyckiego z Urodzoną Petronelą Żeromską.

 

Parafia Chlewo, dek. Błaszki

Akta urodzin, małżeństw 1746-1777

Rok 1755

Naczesławice

10 listopada. Ja, jak wyżej, poprzedziwszy 3-ma  zapowiedziami, w obecności świadków  Urodzonego Stanisława Pstrokońskiego,  Skrzyńskiego z Motek, Marcina Kiedrzyńskiego i  innych wiarygodnych, błogosławiłem w obliczu  kościola parafialnego chlewskiego związek  małżeński Urodzonego Józefa Głuszkoskiego z  Anną Sawicką panną.

 

Parafia Chlewo, dek. Błaszki

Akta urodzin, małżeństw 1746-1777

Rok 1766

Morawki

? września. Ja jak wyżej, ochrzciłem dwoma  imionami Maksymilian i Franciszek, syna  Urodzonych Tomasza i Katarzyny z Wolskich  Otockich, prawowitych małżonków. Rodzicami  chrzestnymi byli Urodzony Stanisław i Zuzanna  Pstrokońscy.

 

Parafia Chlewo, dek. Błaszki

Akta urodzin, małżeństw 1746-1777

Rok 1769

Ja Jan Karwat proboszcz w Chlewie, ochrzciłem  dnia 24 stycznia, urodzone zaś dnia ? tego samego  miesiąca, dziecko Wielmożnych Jana i Elżbiety  Przeradzkich, prawowitych małżonków, któremu  nadałem imiona Agnieszka i Agata. Rodzicami  chrzestnymi byli Wielmożny Stanisław Pstrokoński  z parafii Kalinowa i Wielmożna Pani Zuzanna  Pstrokońska żona z tej samej parafii ze wsi zaś  Golków.

 

Parafia Chlewo, dek. Błaszki

Akta urodzin, małżeństw 1746-1777

Rok 1771

Roku jak wyżej dnia 17 listopada | Ja jak wyżej | Wilczyce | Stanisław | Urodzony Józef Zbroże[k] i Marianna z Kociszeskich Zbrożkowa, prawowite małżeństwo | Urodzony Stanisław Pstrokoński z Golikowa i Urodzona Teresa Jastrzębska z Wilczyc |