Wojciech Pstrokoński

 

herbu Poraj

 

Dziedzic na Rudlicach, Opatówku, części Skrzynna, Golikowie [Golkowie] i Trzebinach, kasztelan spicymirski (17.05.1706), zrzekl sie kasztelanii w 1711 r.

 

Parafia Brzeźnio

Akta urodzeń 1703-1729

Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3

Rok 1714

Brzeźnio.

7 czerwca. Ten sam, ochrzciłem imieniem Antoni,  syna Szymona piwowara i Ewy jego żony.  Rodzicami jego chrzestnymi byli Urodzony Pan  Wojciech Pstrokoński i Urodzona panna Zofia  Zapolska.

 

Parafia Brzeźnio

Akta urodzeń 1703-1729

Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3

Rok 1718

Barczów.

5 lipca. Ten sam, ochrzciłem imionami Teresa i  Małgorzata, córkę Urodzonego Pana Jana  Wolskiego i Urodzonej Katarzyny jego żony.  Rodzicami chrzestnymi byli Urodzony Pan  Wojciech Pstrokoński i Urodzona Pani Katarzyna  Zapolska.

 

Parafia Brzeźnio

Akta urodzeń 1703-1729

Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3

Rok 1719

Pyszków.

21 września. Ten sam, ochrzciłem imieniem  Mateusz, syna Mikołaja Myśliwczyka i Katarzyny  jego zony, poddanych Wielmożnego i  Urodzonego Pana Wojciecha Pstrokońskiego.  Rodzicami chrzestnymi byli Paweł organista i  Regina Czamerska z Brzeźnia.

 

Parafia Brzeźnio

Akta urodzeń 1703-1729

Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3

Rok 1722

Pyszków

Ten sam, jak wyżej, ochrzciłem Walentego, syna z  nieprawego łoża poddanych Wielmożnego Pana  Pstrokońskiego z Rudlic. Rodzicami chrzestnymi  byli Józef Wenek i Ewa Jakuboszczanka z  Pyszkowa.

 

Parafia Brzeźnio

Akta urodzeń 1703-1729

Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3

Rok 1722

Pyszków

8 marca. Ja, brat Benedykr Dobrowolski z  Zakonu św. Franciszka Braci Mniejszych  Obserwantów, ochrzciłem Kazimierza, syna  Mikołaja Myśliwczyka i Katarzyny jego żony,  poddanych Wielmożnego Pana Wojciecha  Pstrokońskiego. Rodzicami chrzestnymi byli  Józef Wenek z Pyszkowa i Babara Kochowna z  Brzeźnia.

 

Parafia Brzeźnio

Akta urodzeń 1703-1729

Link : http://bc.wimbp.lodz.pl/dlibra/publication? id=23233&tab=3

Wrzesień 1722

Pyszków.

14. Ja ochrzciłem Reginę, córkę Macieja woźnicy  poddanego Wielmożnego Pana Alberta  Pstrokońskiego z Rudlic i jego żony Marianny.  Rodzicami chrzestnymi byli Paweł Górski  organista brzeźnieński i Ewa Maraska z Brzeźnia.

 

TEKI DWORZACZKA, REGESTY

 

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 1

4679 (Nr. 80) 1723

X. Józef Żabicki, s. Jana Ż. z Katarz. Madalińskiej, do podnies. należnej sobie części z sumy oryg. 15. 000 zł. z dekretu T. Piotrk. między tę matkę swoją z I i Pstrokońskimi z II, jako jej mac. od Macieja i Wojc. braci rodz. Pstrokońskich byłych poses. Skrzynna, pochodz., mian. pl. brata rodz. Stanisława Z. (f. 78)

 

Grodzkie i ziemskie > Wschowa > Część 3

528 (Nr. 167) 1724

X. Józef Zabicki wikary kość. rydzyń., syn Jana Józefa z Zabic Nałęcz Ż-go, dziedzica wsi Zadambrowie w p. sier. z Katarzyny z Niedzielska Madalińskiej, gdy tylko dowiedziała się, że Stanisław Ż. brat jego rodz. z rąk Macieja i Wojciecha z Bużenina Porajów Pstrowskich synów adopc. jego ojca, odebrał s. 8. 000 złp. protest. się pw niemu z tytułu swych praw do fortuny mac. (k. 22)

 

Parafia Rozprza

Akta urodzeń 1729-1768

Rok 1744

Styczeń

Roku, jak wyżej, dnia zaś 6-go tego. Ja, Paweł Gadziński zarządca tego [kościoła],  ochrzciłem z konieczności z wody imionami Kacper, Melchior Baltazar, Julian, syna  Wielmożnego Marcina Radwana podczaszego sanockiego i Marianny, prawowitych  małżonków z Raszowic. Rodzicami chrzestnymi obecnie byli Urodzony Wojciech  Pstrokoński i Urodzona Marianna Zagorowska, dnia zaś 15 tego, Znakomity  Wielebny Antoni Klichowski kanonik liwoński, prepozyt tego kościoła, dopełnił  ceremonię. Rodzicami chrzestnymi byli Wielmożny Pan Mikołaj Bielski? łowczy  sanocki i Wielmożna Pani Aleksandra Siemińska miecznikowa bracławska.

 

Parafia Rozprza

Akta zgonów 1730-1794

Roku Pańskiego 1753-go, dnia 9 stycznia zmarł Urodzony Wojciech  Pstrokoński. Pochowany w kościele za ołtarzem św. Anny. Opatrzony świętymi  sakramentami.