Zofia Pstrokońska

 

herbu Poraj

 

Nowa Słupia (daw. Słupia Nowa), wieś w pow. kieleckim, 1855 Maksymilian i Zofia z Pstrokońskich Drożdżeńscy burmistrzowie.

 

Parafia Łęczyca

Akta zgonów 1877

Nr 217 Łęczyca.

Działo się w mieście Łęczyca dziewiętnastgo/trzydziestego  pierwszego grudnia tysiąc osiemset siedemdziesiątego  siódmego roku o godzinie piątej wieczorem. Stawił się Józef  Drożdżeński syn zmarłej mierniczy państwowy i Erazm  Wencel sekretarz komisarza od spraw włościan, obaj  pełnoletni w mieście Łęczycy mieszkający i oswiadczyli  nam, że w tymże mieście wczoraj o godzinie czwartej  wieczorem zmarła Zofia Drożdżeńska lat siedemdziesiat pięć  mająca, córka nieżyjącego Józefa i Domiceli z Ożarowskich,  prawowitych małżonków Pstrokońskich, zostawiwszy po  sobie owdowiałego męża Maksymiliana Drożdżeńskiego. Po  naocznym przekonaniu się o śmierci Zofii Drożdżeńskiej, akt  ten oświadczającym przeczytany został i przez nas  podpisany. Józef Drożdżeński Erazm Wencel.